Specializujeme se na projektování dopravních a inženýrských staveb

Zpracováváme projektové dokumentace v následujících stupních:

– studie (ST)
– dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)
– dokumentace k žádosti o územní souhlas (DUS)
– dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)
– dokumentace pro vydání společného územního a stavební povolení (DUSP)
– dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
– dokumentace pro provádění stavby (PDPS), vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS)
– realizační dokumentace stavby (RDS)
– výrobně technická dokumentace (VTD)
– dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Dále provádíme dozory staveb:

– autorské dozory (AD)
– technické dozory (TD)

Společnost DI PROJEKT s.r.o. je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložka číslo 32420