O nás

Společnost DI PROJEKT s.r.o. byla založena v roce 2013. Společnost se specializuje na projektování dopravních a inženýrských staveb. Projekty zpracováváme především pro subjekty státní správy (obce, města, SÚS, ŘSD) a soukromé investory. Při zpracování projektů dbáme na požadavky bezpečnosti dopravy a sledujeme vývoj v dopravě.

Naším cílem je navrhovat hospodárné konstrukce s minimalizací jejich údržby v průběhu celé jejich životnosti.

DI PROJEKT s.r.o. provádí práce v oblasti projektové přípravy staveb v těchto úrovních:

– studie (TS)

dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

dokumentace pro oznámení stavby (DOS)

dokumentace pro stavební povolení (DSP)

dokumentace pro provádění stavby (DPS)

dokumentace pro realizaci staveb (RDS)

výrobní dokumentace staveb (VDS)

dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Uvedené typy dokumentací jsou vždy provedeny dle požadavku objednavatele a v návaznosti na znění Stavebního zákona 186/2006 sb. a prováděcích vyhlášek. Projektové dokumentace objektů pozemních komunikací jsou realizovány dle platných TKP D a TKP vydaných Ministerstvem dopravy a spojů ČR, Drážních předpisů a příslušných směrnic.

V případě rozsáhlejších zakázek spolupracujeme s odborníky v dalších oborech projektování.