Kvalifikace

Společnost DI PROJEKT s.r.o. je právnickou osobou s datem vzniku 10.7.2013. Právnická osoba vznikla zapsáním do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložka číslo 32420.

Společnost DI PROJEKT s.r.o. je oprávněná k podnikání v oboru projektová činnost ve výstavbě.

Pracovníci společnosti jsou autorizováni u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Technické vybavení:

Pracoviště disponuje vyspělou počítačovou a hardwarovou technikou. Počítačové sestavy jsou vybaveny vyspělými CAD aplikacemi a dalšími podpůrnými programy potřebné k realizaci projektů.

Kalkulace projektovaných objektů jsou pak prováděny pomocí samostatných rozpočtových systémů dle jednotlivých požadavků investorů.

Personální  obsazení vychází plně ze zaměření firmy. Pracovníci firmy jsou kvalifikováni k danému oboru z hlediska jejich vzdělání, praxe, seberealizace a neustálého vzdělávání.